Ένας όμορφος καλοκαιρινός γάμος. Το μυστήριο τελέσθηκε στην Αγ. Μαρίνα στους Αγ. Αποστόλους και ακολούθησε party στο Atlantis.

Tags: , , , , , ,