Σε κλειστό οικογενειακό κύκλο, στον Αγ. Γεώργιο Ψυχικού, έγινε ο γάμος του Γιάννη και της Αθηνάς…Απλά, λιτά και απέρριτα…

Tags: